Te powtarzające się pytania wyznaczyły nam kierunki dalszego rozwoju kolumn FONTE. Po niedługim czasie dysponowaliśmy już całą linią kolumn FONTE KALIPSO, modelem FONTE TALIA i dostosowaną do „infuzji” kolumną FONTE BRAUHAUS. W czasie obu imprez targowych odwiedziło nas mnóstwo gości. Zdecydowana większość wyrażała się bardzo pochlebnie o naszych kolumnach, gratulując pomysłu i wykonania. Zebraliśmy też pokaźną liczbę kontaktów, które zaowocowały sprzedażą w różne miejsca na świecie.